Förtroendevalda i Laholms kommun


Förnamn : Efternamn :
Parti :

Namnd  Period
Barn- och ungdomsnämnd    2015-01-01 - 2018-12-31
Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott    2015-01-01 - 2018-12-31
Coompanion-Kooperativ Utveckling i Halland ekonomisk förening    2015-01-01 - 2018-12-31
Demokrati- och organisationsberedning    2015-01-01 - 2018-12-31
Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel i Halland    2015-01-01 - 2018-12-31
HallWan AB    2015-01-01 - 2018-12-31
Hilding Sevedsgårds Bidragsstiftelse    2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunassurans Syd Försäkrings AB    2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunfastigheter i Laholm AB    2015-05-01 - 2019-04-30
Kommunfullmäktige    2018-10-15 - 2022-10-14
Kommuninvest ekonomisk förening    2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunrevision    2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunstyrelsen    2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunstyrelsens ledningsutskott    2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunstyrelsens personalutskott    2015-01-01 - 2018-12-31
Krisledningsnämnd    2015-01-01 - 2018-12-31
Kultur- och utvecklingsnämnd    2015-01-01 - 2018-12-31
Kultur och utvecklingsnämndens beredningsutskott    2015-01-01 - 2018-12-31
Lagans fiskevårdsområdesförening, Laholms laxfiske    2015-01-01 - 2018-12-31
Lagans Vattenråd    2015-01-01 - 2018-12-31
<< Föreg.   Nästa >>