Förtroendevalda i Laholms kommun


Förnamn : Efternamn :
Parti :

Namnd  Period
Arvodesberedning    2019-01-01 - 2022-12-31
Barn- och ungdomsnämnd    2019-01-01 - 2022-12-31
Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott    2019-01-01 - 2022-12-31
Coompanion-Kooperativ Utveckling i Halland ekonomisk förening    2019-01-01 - 2022-12-31
Entreprenörsregionens Utvecklingsstämma    2019-01-01 - 2022-12-31
Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel i Halland    2019-01-01 - 2022-12-31
Halmstads tingsrätt    2020-01-01 - 2023-12-31
Hilding Sevedsgårds Bidragsstiftelse    2019-01-01 - 2022-12-31
Jävsnämnd    2021-01-01 - 2022-12-31
Kommun- och regionledningsforum    2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunassurans Syd Försäkrings AB    2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunens funktionsrättsråd    2021-01-01 - 2022-12-31
Kommunens Pensionärsråd    2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfastigheter i Laholm AB    2019-05-01 - 2023-04-30
Kommunfullmäktige    2018-10-15 - 2022-10-14
Kommuninvest ekonomisk förening    2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunrevision    2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsen    2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens ledningsutskott    2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens personal- och organisationsutskott    2019-01-01 - 2022-12-31
<< Föreg.   Nästa >>