Förtroendevalda i Laholms kommun


Förnamn : Efternamn :
Parti :

Namnd  Period
Demokrati- och organisationsberedning    2023-01-01 - 2026-12-31
Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel i Halland    2023-01-01 - 2026-12-31
Halmstads tingsrätt    2024-01-01 - 2027-12-31
Hilding Sevedsgårds Bidragsstiftelse    2023-01-01 - 2026-12-31
Jävsnämnd    2023-01-01 - 2026-12-31
Kattegatts kustvattenråds rådslag    2023-01-01 - 2026-12-31
Kommun- och regionledningsforum    2023-01-01 - 2026-12-31
Kommunens Funktionsrättsråd    2023-01-01 - 2026-12-31
Kommunfastigheter i Laholm AB    2023-05-01 - 2027-04-30
Kommunfullmäktige    2022-10-15 - 2026-10-14
Kommunrevision    2023-01-01 - 2026-12-31
Kommunstyrelsen    2023-01-01 - 2026-12-31
Kommunstyrelsens ledningsutskott    2023-01-01 - 2026-12-31
Kommunstyrelsens personal- och organisationsutskott    2023-01-01 - 2026-12-31
Krisledningsnämnd    2023-01-01 - 2026-12-31
Kultur- och folkhälsonämnden    2024-01-01 - 2026-12-31
Kultur- och folkhälsonämndens beredningsutskott    2023-01-01 - 2026-12-31
Laholmsbuktens VA AB    2023-05-01 - 2027-04-30
Laholmshem AB    2023-05-01 - 2027-04-30
Laholmsortens företagshälsovårdscentral    2023-01-01 - 2026-12-31
<< Föreg.   Nästa >>