Förtroendevalda i Laholms kommun


Erling Cronqvist

(C)

Kåphult, Sönnergård
31020 KNÄRED

Tel hem :  0430 440 60, 07
Tel arb :  0430 153 52
Fax :  
Epost :  erling.cronqvist@laholm.se
Mobil :  0705 97 77 82
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
Arbetsmarknadsnämnden    Ledamot             2007-04-01 - 2010-12-31
Beställarförbundet Fyrverkeriet i Laholm    Ordförande             2003-01-01 - 2003-12-31
Entreprenörsregionen ekonomisk förening    Ersättare             2007-01-01 - 2010-12-31
Entreprenörsregionens Utvecklingsstämma    Deltagare             2011-01-01 - 2014-12-31
Flygrådet för Halmstad Flygplats    Ersättare             2007-01-01 - 2010-12-31
Flygrådet för Halmstad Flygplats    Ombud             2005-05-10 - 2006-12-31
Hallandstrafiken AB    Ersättare ombud, bolagsstämma             2011-01-01 - 2014-12-31
Hallandstrafiken AB    Ledamot             2011-01-01 - 2014-12-31
Hallandstrafiken AB    Ledamöter råd för ägarsamverkan             2005-04-28 - 2006-12-31
Hallandstrafiken AB    Ledamöter råd för ägarsamverkan             2007-01-01 - 2010-12-31
Hallandstrafiken AB    Ombud, bolagsstämma             2005-04-28 - 2006-12-31
Hallandstrafiken AB    Partiombud             2007-01-01 - 2010-12-31
HallWan AB    Ersättare ombud, bolagsstämma             2007-01-01 - 2010-12-31
HallWan AB    Ersättare ombud, bolagsstämma             2011-01-01 - 2014-12-31
HallWan AB    Ersättare ombud, bolagsstämma             2015-01-01 - 2018-12-31
HALLWAN AB    Ombud, bolagsstämma             2005-04-28 - 2006-12-31
Kommunassurans Syd Försäkrings AB    Ersättare             2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunassurans Syd Försäkrings AB    Ersättare ombud, bolagsstämma             2011-01-01 - 2014-12-31
Kommunens pensionärsråd    Ordförande             2005-05-10 - 2006-12-31
Kommunfullmäktige    Ersättare             1998-11-01 - 2002-10-31
<< Föreg.   Nästa >>