Förtroendevalda i Laholms kommun


Kent-Arne Andersson

(C)

Almvägen 7
31020 KNÄRED

Tel hem :  0430 505 85, 04
Tel arb :  
Fax :  
Epost :  kent-arne.andersson@laholm.se
Mobil :  070-523 59 88
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
Barn- och ungdomsnämnd    Ordförande             2011-01-01 - 2014-12-31
Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott    Ordförande             2011-01-01 - 2014-12-31
Hilding Sevedsgårds Bidragsstiftelse    Ledamot             2011-01-01 - 2014-12-31
Kommunfullmäktige    Ersättare             2014-10-15 - 2018-10-14
Lagans Vattenråd    Ombud             2011-01-01 - 2014-12-31