Förtroendevalda i Laholms kommun


Jonas Hellsten

(M)
Tel hem :
Tel arb :
Fax :
Epost :  jonas.hellsten@laholm.se
Mobil :  0705 56 66 00
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
Halmstads tingsrätt    Nämndeman             2016-01-01 - 2019-12-31
Kommunfullmäktige    Ordförande             2018-10-15 - 2022-10-14
Stiftelsen Hembygdsfonden    Ledamot             2019-01-01 - 2022-12-31
Valberedning    1:e vice ordförande             2018-10-23 - 2022-10-15