Förtroendevalda i Laholms kommun


Ledamöter i Nämnden för Överförmyndare i samverkan - Halmstad, Hylte och Laholm
Namn  Parti  Uppdrag  Ort  Mandatperiod